C磯法家

主頁  >  各家消息  >  C磯法家  >  結構
 • 02-11-2012

  C      家小組結構圖      

   

  家牧:陸美鳳傳道 (領袖組)

   

  C1

  組長:周美芬姊妹        (成年組)

  實習組長:蘇金妹姊妹

   

  C2           

  組長:嚴有瓊姊妹(成年組)

  實習組長:王鑑威弟兄

   

  C3           

  組長:鍾來娣姊妹(職青組)

  實習組長:黃鳳娥姊妹

   

  C4           

  組長:王悅容姊妹(長者組)

  實習組長:溫鳳鳴姊妹

   

  c2A

  組長;葉桂方